Mental Aritmetik Ordu

Mental Aritmetik eğitimi 1982 yılından itibaren Dünya’da uygulanmaya başlanmıştır. Bu eğitim Uzakdoğu ülkeleri olan Japonya, Kore, Çin, Tayvan da başlamış ve okul ders müfredatına eklenerek bağımsız bir ders haline gelmiştir. 1990 yılından itibaren de Dünya’da ki diğer ülkelere yayılmaya başlamıştır. Halen Dünya’da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, İspanya, Fransa gibi Avrupa Ülkelerinde de Abaküs Mental Aritmetik eğitimi yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Eğitimlerin süreçleri ve sonuçları hakkındaki bilimsel araştırmalar en son sayfadaki Bilimsel makaleler bölümünde yer verilmiştir.

Çocuklarımız genellikle soyut kavramları somutlaştırmakta zorlandıkları için matematik, fen bilimleri dersleri ile yabancı kelimeler, felsefi terimler, formüller gibi bilgileri öğrenmekte zorlanmaktadır. Bu durum da çocuğun başarı grafiğini düşürdüğünden gerek çocuğun gerekse ailesinin moral değerlerinin ve güven duygularının zedelenmesine neden olmaktadır.

Programla matematik sevdirilirken ve çocukların korkulu rüyası olmaktan çıkarken, bu alanda sağlam bir temel oluşturuluyor. Aynı zamanda sağ ve sol beyin birlikte çalıştırılarak zihnin performansı arttırılıyor. Bu eğitimi alan çocukların dinleme ve anlama becerisi ile zihinsel becerileri yaşıtlarına göre fark edilir derecede artıyor.

Çocukların hesap makinesi, kağıt kalem kullanmadan aritmetiksel işlemleri çok hızlı ve doğru biçimde yapmasına olanak sağlar. Programın başarısı her insanda var olan ancak atıl duran gizli zekayı ortaya çıkarmasıdır. Bellek, konsantrasyon, gözlem, odaklanma reflekslerini geliştirerek beynin sağ ve sol loblarının gelişimine ciddi biçimde katkı sağlar.

Abaküs kullanımı el, göz ve zihin koordinasyonu sağlayarak beyindeki sinaptik bağlantıları hızlandırırken, sağ beyindeki bellek kapasitesini güçlendiriyor. Bu eğitimin sonucunda çocukların zeka seviyesinin arttığı, dikkat, odaklanma ve belleklerini güçlendiği, sağlam bir matematik temeli inşa ettiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Zihin kapasitesini kullanması artıyor ve çocuğumuz sağ ve sol beyni beraber kullanmaya başlıyor. Bunun yanında çocuğun düşünme tarzı ve bakış açısı değişiyor. Ayrıca biz büyüklerin kaçırdığı ayrıntıyı çocuklar yakalamaya başlıyor.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :mental aritmetik - mental aritmetik nedir - Mental Aritmetik Eğitimi - Mental Aritmetik nevşehir -

Yorumlar